Welkom op onze website!


EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE ZOMERMAANDEN
Na de viering van Pinksteren sluiten we de Paastijd af. Nieuw was voor ons de eucharistieviering op de Tweede Pinksterdag, waarop we een mis vierden, waarin Maria centraal stond als Moeder van de Kerk. Paus Franciscus heeft deze gedachtenis van OLV Vrouw vanaf dit liturgisch jaar voor de Wereldkerk ingevoerd.
Toch zijn er in de komende weken nog bijzondere vieringen. Daarbij is te denken aan de Eerst Communieviering op 16 juni, Sacramentsdag op 23 juni, de Geboorte van Johannes de Doper op 24 juni, een viering in de Sacramentskapel, het Heilig Hart van Jezus op 28 juni en het feest van Petrus en Paulus op 29 juni. De viering van het laatste feest hangt ook samen met de status van Basilica minor van de OLV Basiliek.

In de zomermaanden zijn de dirigent en veel koorleden op vakantie. De eucharistievieringen zijn in de OLV Basiliek, net zo als in andere parochiekerken wat soberder, zonder koor, maar wel met orgelbegeleiding. Na de vakantie gaan we weer van start met het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus met een processie rond de Basiliek gevolgd door een eucharistieviering ’s avonds op 19.00 uur, waarbij alle drie koren van de Basiliek zullen zingen.

Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd wordt door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliek of een ander koor.

Alle drie koren kunnen er zangers bij gebruiken, vooral schort het bij de koren aan herenstemmen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk Bach (voorzitter) 038-4542808 hj.bach@hetnet.nl of met Gerard Keilholtz (dirigent) 06-53803132 gerard@keilholtz.nl Mogelijk zou het een goed voornemen kunnen zijn, om u na de vakantie aan te melden. Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 16-06-2019]
Voeg toe aan uw agenda
28 juni 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Heilig Hart van Jezus
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op vrijdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
29 juni 2019
H.H. Petrus en Paulus
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zaterdag
Aanvang 12:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
30 juni 2019
13e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
7 juli 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
14e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
14 juli 2019
15e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
Voeg toe aan uw agenda
21 juli 2019
pastor Jaap  Scholten
16e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten