Welkom op onze website!


DE ZOMERMAANDEN en daarna
In de zomermaanden zijn de dirigent en veel koorleden op vakantie.
De eucharistievieringen zijn in de OLV Basiliek, net zo als in andere parochiekerken wat soberder, zonder koor, maar wel met orgelbegeleiding.
Na de vakantie gaan we weer van start met het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus met een processie rond de Basiliek gevolgd door een eucharistieviering ’s avonds op 19.00 uur, waarbij alle drie koren van de Basiliek zullen zingen.

Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd wordt door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliek of een ander koor.

Alle drie koren kunnen er zangers bij gebruiken, vooral is er tekort aan herenstemmen bij de gemengde koren.


Mogelijk is het voor u een goed voornemen om u na de vakantie daarvoor aan te melden? Wij zullen u gastvrij ontvangen.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer komen kijken en zo gewenst mee repeteren. U kunt daarvoor het best even contact opnemen met Henk Bach (voorzitter) hj.bach@hetnet.nl of met Gerard Keilholtz; gerard@keilholtz.nl

Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 12-08-2019]
Voeg toe aan uw agenda
18 augustus 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
20e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
25 augustus 2019
pastor Jaap  Scholten
21e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
1 september 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
22e zondag door her jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
8 september 2019
23e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
Voeg toe aan uw agenda
15 september 2019
24e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers