Welkom op onze website!


PASEN: VIJFTIG DAGEN FEEST
Dirigenten en koren halen alles uit de kast om de eucharistieviering op dit hoogfeest zo feestelijk mogen te doen klinken. De koster en tal van vrijwilligers zorgen ervoor, dat de kerk er wat bloemen betreft, er zo feestelijk mogelijk uitziet. Op drie manieren kun je tegen de viering van Pasen aankijken. Allereerst als hoogfeest, dat direct aansluit op het Paastriduüm dat begint met de avondmis op Witte donderdag en wordt afgesloten met de Paaswake. In de tweede plaats vormt het hoogfeest samen met de zeven dagen, die op Pasen volgen het Paasoctaaf. De meest bijzondere dagen zijn daarbij de Paasmaandag of Tweede Paasdag en de zondag Beloken Pasen, wanneer de luiken van het Paasoctaaf bij wijze van spreken weer worden gesloten. Maar dan is het nog lang niet afgelopen, want de gehele Paastijd duurt vijftig dagen. Dit is dan de derde manier om viering van Pasen te benoemen. Feestelijke eucharistievieringen staan ons te wachten op alle zondagen; maar ook op de donderdag die valt op de veertigste dag, we vieren dan de Hemelvaart van de Heer. Op de vijftigste dag sluiten we met het Pinkerfeest de Paastijd af. Op de website kunt u zien, wanneer de mis muzikaal verzorgd word door het Basiliekkoor OLV Sengers, de Schola Cantorum BMV, het Gelegenheidskoor van de Basiliek of een ander koor.
[GK : 12-04-2019]
Voeg toe aan uw agenda
26 mei 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Zesde zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
30 mei 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Hemelvaart van de Heer
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op donderdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
2 juni 2019
pastor Jaap  Scholten
Zevende zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
Voeg toe aan uw agenda
9 juni 2019
emiritus pastoor Theo van der Sman
Pinksteren
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor O.L.V. Sengers
Voeg toe aan uw agenda
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Koorgroep OLV Basiliek
Voeg toe aan uw agenda
16 juni 2019
Eerste H. Communieviering
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman