Welkom op onze website!


De komst van de Heer met Kerstmis
We beginnen het nieuwe kerkelijk jaar met de Advent van de Heer, waarbij we stil staan bij de aankondiging van Zijn geboorte aan de maagd Maria.

De Kerstnachtmis en Kerstdag-mis zijn samen het hoogtepunt van de komst van de Heer naar het volk, dat naar Hem uitziet. Op Driekoningen openbaart God, dat zijn zoon Jezus Christus gekomen is al Redder van allen die in Hem geloven.

Het Basiliekkoor OLV Sengers zingt op:
16 december (3e Advent),
24 december (Kerstnachtmis),
25 december (Kerstdag-mis),
1 januari (Moeder Gods Maria),
6 januari (Driekoningen).De Schola Cantorum zingt op:
13 januari (Doop van de Heer).

Het Gelegenheidskoor van de Basiliek zingt op zaterdag 8 december, 12.00 u op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen en 30 december (Heilige Familie).

Alle drie koren kunnen er zangers bij gebruiken, vooral schort het bij de koren aan herenstemmen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Henk Bach (voorzitter) 038-4542808 hj.bach@hetnet.nl of
Gerard Keilholtz (dirigent) gerard@keilholtz.nl[GK : 13-12-2018]
Voeg toe aan uw agenda
16 december 2018
pastor Jaap  Scholten
Derde zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
23 december 2018
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Vierde zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
24 december 2018
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Kerstnachtmis
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 21:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Kerstliederen met samenzang en Missa Mater Dei van J.Schlösser
Voeg toe aan uw agenda
25 december 2018
Mgr. Ted   Hoogenboom
Kerstdagmis
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op dinsdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg Mgr. Ted Hoogenboom
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers o.l.v. Gerard Keilholtz
Missa Mater Dei van J. Schlösser en kerstliederen. Verder Het Transeamus, Tollite Hostias.
Voeg toe aan uw agenda
26 december 2018
Tweede Kerstdag / Sint Stefanus
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op woensdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Jongerenkoor So Be It
Voeg toe aan uw agenda
30 december 2018
emiritus pastoor Theo van der Sman
Heilige Familie
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
1 januari 2019
Heilige Moeder Gods Maria / Nieuwjaarsdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op dinsdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
6 januari 2019
Openbaring van de Heer / Driekoningen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV sengers
Voeg toe aan uw agenda
13 januari 2019
Doop van de Heer
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Schola Cantorum
mis van de Doop van de Heer.
De vaste gezangen van de VIIIe mis

Lees meer ...