Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwollebasiliek Zwolle gewelven
Op 18 oktober 1999 werd de Onze Lieve Vrouwekerk, zoals de kerk voorheen bekend stond, door paus Johannes Paulus II verheven tot 'basilica minor', kleine basiliek. Een basiliek voert een wapen en is voorzien van een conopeum (parasol in de oude pauselijke kleuren rood en geel) en een tintinnabulum (belletjesstaf met schellen en patroonbeeld). De basiliek was de 19e basiliek in Nederland. Inmiddels zijn er nog drie bijgekomen en zijn er nu 23. Andere basilieken in Overijssel zijn: Plechelmusbasiliek Oldenzaal, Lambertusbasiliek Hengelo, Pancratiusbasiliek Tubbergen, Georgiusbasiliek Almelo en Basiliek van de H.Kruisverheffing Raalte.

HET WAPEN
Wapen Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle Het wapen is opgebouwd uit drie velden en banderol. Het bovenste deel is het algemene gedeelte van een gekruist tintinnabulum en conopeum.Het linker onderkwadrant geeft de lelie boven de golf van de ijssel. De lelie staat voor Maria. Het rechter onderkwadrant is het wapen van Zwolle. De banderol met de tekst: 'Regnum Dei intra vos est' (Het Rijk Gods is in uw binnenste) is de eerste regel uit het 2e traktaat van 'De Navolging van Christus' van Thomas a Kempis.

HET CONOPEUM
Conopeum Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle Het conopeum is een half geopende parasol met 8 banen, om en om in de kleur geel en rood, de oude pauselijke kleuren. Acht wapens geborduurd op de onderste flappen, waaronder het pauselijke wapen, van de aartsbisschop van Utrecht en het wapen van de basiliek. Tintanabulum Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle Het tintinnabulum of de belletjesstaf bevat de afbeelding van Maria van Kevelaer, geflankeerd door 2 belletjes. De kerk heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Van 1591 tot 1811 was ze aan de eredienst onttrokken. Op 4 maart 1809 gaf Lodewijk Napoleon de kerk terug aan de katholieke gemeenschap. Het duurde tot 1811 voordat de vervallen kerk weer geschikt was om in te kerken.

DE NEOGOTIEK
Het neogotisch interieur werd aangebracht in de periode 1870-1890. Tussen 1976 en 1981 werd het gebouw geheel teruggerestaureerd naar de Middeleeuwse omvang. Het neogotische interieur werd in koor en transept(en) bewaard. Jaarlijks bezoeken tienduizenden bezoekers de basiliek en haar toren.

SCHRIJN THOMAS A KEMPIS
Reliekschrijn Thomas a Kempis Sinds 2006 bevindt zich de schrijn van de beroemde Zwolse monnik Thomas a Kempis in de basiliek. Deze schrijn werd oorspronkelijk gemaakt voor de schuilkerk "Onder De Bogen" in de Nieuwstraat en verhuisde mee met de kerkgemeenschap van de R.K. Michielparochie. 1890 werd de neogotische Michaelkerk in de Roggenstraat gebouwd en kreeg de schrijn een fraaie ombouw in het monumentale monument van de Utrechtse altaar en kerkinterieurbouwer Mengelberg. Met giften van Europese vorstenhuizen en van de paus was dit monument betaald. Tot groot verdriet van de parochianen is dit monument bij de sloop van dit gebouw aan stukken geslagen. De schrijn verhuisde naar de nieuwe kerk aan de Bisschop Willebrandlaan. Dit gebouw werd in 2005 aan de eredienst onttrokken. De schrijn verhuisde in 2006 naar de basiliek. Sinds 2011 is het H.Hart beeld uit genoemd monument, welke nog bewaard gebleven is en jarenlang bijeen particulier in de tuin heeft gestaan, geplaatst boven de ingang in de zuidmuur van het kerkschip.