koorfoto 2017

Het basiliekkoor 'Onser Liver Vrowen Sengers' is opgericht op 2 januari 1498! Hiermee is het koor een van de oudste kerkkoren van Nederland. Het koor is een vereniging.
Op 2 januari 1498 tekende Herman van den Bussche, schout van de stad, een document waarbij 20 heren zich verbonden als 'fratres cantores beatae virginis Mariae', zangers van Onze Lieve Vrouw om wekelijks op zaterdagmorgen de mis te zingen. Er werd een uitgebreid reglement opgesteld waaraan de heren zich dienden te houden, met een boetesysteem bij afwezigheid.
In 1998 heeft het koor met een boekwerk en een tentoonstelling in het Stedelijk museum Zwolle haar 500 jarig jubileum gevierd, onder andere met het aanslaan van een vat bier, zoals in de oprichtingsakte was bepaald.