Ons bestuur


koorbestuur OLVS

Elk kerkkoor in de katholieke kerk is verbonden aan de Sint Gregoriusvereniging. Als een van de oudste koren van Nederland gaat de traditie terug tot 1498. toen werd het koor opgericht en een 'Sengdeken' benoemd.
Er werd een reglement opgesteld over aan- en aftreden van bestuursleden, contributies, een boetestelsel en niet te vergeten moest er jaarlijks twee maal pot verteerd worden. De eerste 'Sengdeken' was schout Herman van den Busche. Hij maakte ook de oprichtingsakte op.

Het bestuur van het koor wordt zoals bij elk koor gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester en daaraan toegevoegd 2 algemene bestuursleden.
Het bestuur bestaat nu uit: Henk Bach, voorzitter en secretaris; Ria Wildenburg, penningmeester; Jos Veldman, algemeen bestuurslid en Lidy Hendriks, bibliothecaris.

De functie van secretaris wordt ingevuld door Henk Bach. Sinds november 2016 is hij ook voorzitter van het koor. Zijn werkzaamheden voor het koor betreffen naast de correspondentie en notulen van de vergaderingen.
De penningen van het koor worden door Ria Wildenburg beheerd. Elk jaar krijgt ze decharge van de kascommissie voor het nauwkeurig bijhouden van de inkomsten en uitgaven die het koor doet.

Het bestuur van het koor wordt aangevuld met 2 algemene bestuursleden. Zij vervullen ook de functie van bibliothecaris. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt ook de feest en reiscommissie, die het jaarlijkse feest van St. Caecilia (22 november), patrones van de zangkoren, voorbereid. Naar het resultaat van de werkzaamheden van deze commissie wordt altijd reikhalzend uitgekeken tegen het eind van november.

Het koorbestuur vervult ook een sociale functie. Regelmatig wordt er contact onderhouden met de zieke koorleden en ereleden. Op dit moment zijn mevrouw Trees Adema en mevrouw Heleen Wiegerinck erelid van het koor.