Gerard Keilholtz, dirigent en organist

Gerard Keilholtz is dirigent en organist van Onze Lieve Vrouwebasiliek. Hij dirigeert het basiliekkoor, de Schola Cantorum 'Beatae MariaeVirginis' en het Gelegenheidskoor. Gerard Keilholtz woont in Raalte. Daar is hij tevens titulair organist van de basiliek Heilige Kruisverheffing. Door de week geeft hij muzieklessen aan de muziekschool Rijssen en privélessen thuis. Als docent heeft hij gewerkt voor de St. Gregoriusvereniging voor koorvorming en de cursus 'Cantor in de Liturgie'.
Daarnaast dirigeerde hij het Deventer Kamerkoor tot 2016, waar hij grotere koorwerken met solisten en orkest uitvoerde, waaronder het Weihnachtsoratorium van Bach, de Krönungsmesse van Mozart en het Requiem van Fauré.
Gerard Keilholtz Sinds januari 2017 dirigeert hij het koor Camerata Deventer, dat hij zelf heeft opgericht.
Als medeoprichter van de zaterdagmiddagconcerten in Zwolle organiseert hij orgel-, koor-en instrumentale concerten.

Studie en activiteiten

Gerard Keilholtz studeerde orgel en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium Zwolle, orgel bij Harm Jansen en koordirectie bij Jos Leussink. Daarna studeerde hij verder, orgel bij Nico Waasdorp(romantische orgelliteratuur) en Gijs van Schoonhoven (kerkmuziek en Hij schreef het boek: 'de Orgelgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwe basiliek' die in de basiliek wordt verkocht. Ook zijn vele foto's uit de winkel van de basiliekwacht van zijn hand.

Aan de basiliek verbonden

Bij het begin van zijn werkzaamheden in de basiliek in 1977 deed het Nederlands zijn intrede als volkszangtaal. De antwoordpsalm en Nederlandse missen werden ingestudeerd. Het Latijn werd echter niet de deur uit gezet zoals bij zo veel koren. Met Hoogfeestdagen wordt nog vaak een Latijnse meerstemmige mis en motetten uitgevoerd.
In 1981 werd de restauratie van de kerk voltooid. Op 5 november werd de kerk overgedragen aan het kerkbestuur in bijzijn van Zijne Koninklijke Hoogheid, prins Claus.
Op 7 november, feest van St.-Willibrord, schutspatroon van de Nederlandse Kerkprovincie, werd het nieuwe altaar ingezegend en de kerk verheven tot parochiekerk. Dat was in de voorgaande eeuwen nog nooit gebeurd. De apostelkruizen aan de noord en zuidwand van het schip getuigen nog hiervan. De plechtigheid werd geleid door Zijne Eminentie Johannes kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht.
In 1983 volgde de oplevering van het grote orgel door de fa. Vermeulen uit Alkmaar. Het orgel was grondig gerestaureerd doch de oorspronkelijke dispositie bleef bewaard. In dit jaar werd ook de concertcommissie opgericht die zowel concerten regelt die worden aangevraagd als dat ze ook een eigen serie organiseert.

Organist

Vele hoogtepunten van kerk en koor werden meegemaakt onder leiding van Gerard Keilholtz, zoals het 100 jarig jubileum van het Maarschalkerweerd-orgel, het 500 jarig bestaan van het kerkkoor 'de Onser Liver Vrowen Sengers' en de verheffing tot basilica minor en het daarbij komende 600 jarig bestaan van de kerk als plaats waar erediensten worden gehouden.
In 1986 werd een nieuw koororgel gebouwd door de fa. Kaat en Tijhuis uit Kampen. Dit tweede orgel doet dienst naast het grote orgel. Er wordt op gespeeld tijdens de eucharistieviering en bij concerten.
In 2005 werd het grote orgel geheel schoongemaakt en opnieuw geïntoneerd. De winddrukken werden weer oorspronkelijk volgens het oorspronkelijke plan van Maarschalkerweerd terug gezet. Daardoor kreeg het orgel zijn natuurlijke balans weer terug. In 2007 werd het koororgel gereviseerd en de dispositie gewijzigd.

Schola cantorum

In 1998 werd door Gerard Keilholtz de schola cantorum opgericht. Er was behoefte om de gregoriaanse zang te behouden. Daarvoor is een koor nodig die zich daarop toelegt. Van 7 personen groeide de schola uit tot nu 15 zangers. Sinds 2005 zingt de schola in kooralbes. Het koor repeteert in de winterperiode 2 keer per maand en zing op de 2e zondag van de maand.

Gelegenheidskoor

Ook hieraan geeft Gerard leiding. Het koor wordt nu het Gelegenheidskoor genoemd, omdat het ook bij de vieringen door de week haar medewerking verleent, zowel rouw- en trouwdiensten als vieringen voor ouderen, Aswoensdag, en andere gelegenheden.