Vieringen Basiliek

In de basiliek wordt elke zondag een eucharistieviering gehouden om 11.00 uur.
Het basiliekkoor 'Onser Liver Vrowen Sengers' zingt op de feestdagen en elke 1e en 3e zondag van de maand.
De Schola Cantorum 'Beatae Mariae Virginis' verzorgt eens per maand op de 2e zondag van de maand een gregoriaanse viering.
Op de 4e zondag zingt een gastkoor, meestal het Jozefkoor.
Indien er een 5e zondag in de maand is verzorgt het Gelegenheidskoor de viering.

Op zondag
Aanvang 11:00 uur

Voeg alle evenementen toe aan uw agenda

Voeg toe aan uw agenda
23 december 2018
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Vierde zondag van Advent
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
24 december 2018
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Kerstnachtmis
Op maandag
Aanvang 21:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Kerstliederen met samenzang en Missa Mater Dei van J.Schlösser
Voeg toe aan uw agenda
25 december 2018
Mgr. Ted   Hoogenboom
Kerstdagmis
Op dinsdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg Mgr. Ted Hoogenboom
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers o.l.v. Gerard Keilholtz
Missa Mater Dei van J. Schlösser en kerstliederen. Verder Het Transeamus, Tollite Hostias.
Voeg toe aan uw agenda
26 december 2018
Tweede Kerstdag / Sint Stefanus
Op woensdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Jongerenkoor So Be It
Voeg toe aan uw agenda
30 december 2018
emiritus pastoor Theo van der Sman
Heilige Familie
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
1 januari 2019
Heilige Moeder Gods Maria / Nieuwjaarsdag
Op dinsdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor
Voeg toe aan uw agenda
6 januari 2019
pastor Jaap  Scholten
Openbaring van de Heer / Driekoningen
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV sengers
Voeg toe aan uw agenda
13 januari 2019
Doop van de Heer
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Schola Cantorum
mis van de Doop van de Heer.
De vaste gezangen van de VIIIe mis

Lees meer ...