Welkom op onze website!


Opstart nieuwe parochiejaar
De maand augustus loopt teneinde. Velen zijn al van de vakantie terug of genieten nog van de nadagen van augustus op hun vakantiebestemming. Als koren moeten wij weer aan de bak om met zang de eucharistievieringen in de komende periode op te luisteren.

In de maand september volgen we de zondagen door het jaar. Op 29 september, de dag van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, vindt tijdens de eucharistieviering een iconenwijding plaats. Een gastkoor zal dan zingen. Een waardige invulling voor deze meest Zwolse dag van het kerkelijk jaar; St. Michaël is immers van oudsher de schutspatroon van de stad Zwolle.

Op 6 oktober vieren wij feest in verband met het 40-jarig koorjubileum van de alt Lidy Hendriks. Lidy heeft in haar 40 koorjaren ook naast het zingen veel voor het koor gedaan. Zo heeft zij in het koorbestuur al vanaf 2006 de functie van bibliothecaris en zorgt zij ervoor dat de muziek in de mappen van de koorleden wordt gedaan.
Op 13 oktober wordt ’s middags om 15.30 uur de bedevaart naar Kevelaer afgesloten met een Kevelaerlof.

De maand november is de laatste maand van het liturgisch jaar. Zoals altijd zijn in deze maand eucharistievieringen die betrekking hebben op het leven na de dood en de wederkomst van Christus. Daarbij kan gedacht worden aan Allerheiligen op 1 november, Allerzielen op 2 november en het hoogfeest van Christus Koning op 24 november. Toch vieren we in november nog een feest.

Op 10 november is het precies 20 jaar geleden, dat paus Johannes Paulus II aan de OLV Kerk de status gaf van Basilica minor. Vanaf die datum in 1999 spreken we van de OLV Basiliek. Alle drie koren van de Basiliek zullen tijdens deze feestelijke viering zingen.

Alle drie koren kunnen er zangers bij gebruiken, vooral schort het bij de koren aan herenstemmen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk Bach (voorzitter) 038-4542808 hj.bach@hetnet.nl of met Gerard Keilholtz (dirigent) 06-53803132 gerard@keilholtz.nl
[GK : 17-09-2019]
Het basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 18-08-2019]
Voeg toe aan uw agenda
22 september 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
25e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
29 september 2019
emiritus pastoor Theo van der Sman
26e zondag door het jaar met iconenwijding
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Gastkoor
Voeg toe aan uw agenda
6 oktober 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
27e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
13 oktober 2019
pastor Jaap  Scholten
28e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
Voeg toe aan uw agenda
13 oktober 2019
Kevelaerlof
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 15:30 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
20 oktober 2019
29e zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers